هنتكلم مع بعض عالدكة مع لاعيبة كورة و متخصصين كتير نتعرف منهم على خبايا مسيرتهم في الملاعب ، بداية من مرحلة الناشئين لحد الإعتزال نعرف منهم أكتر عن أحلامهم و حققوا منها إيه ، و إيه مقدروش يحققوه و إزاي ممكن تقدر تسمع عن الحقيقة لما كانت حلم و لسه مفيش حاجة منها إتحققت

Episodes
13 / 05 / 2021

1. Who are We?


In this pilot episode, we will talk about what this podcast is about and what you should expect in the coming episodes.Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:16:37
13 / 05 / 2021

2. Mentality is Everything with Youssef Labib


In this episode, we sat down with Youssef Labib, who explained to us what the mentality needs to be like in order to make is as a professional footballer in this day and age. We start with some light hearted questions to brighten the mood but stay tuned in for when it starts getting serious and profound. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:22:58
13 / 05 / 2021

3. Lifestyle and Training with Georges Wakim


George Wakim, a sports performance coach at Ignite and Gezira Sporting Club, walks us through what he does, the importance of correct lifestyle decisions as well as the importance of recovery and load management. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:16:42
13 / 05 / 2021

4. Some Stress is Good! with Farah Ibrahim


In this episode, our sports psychologist Farah Ibrahim fills us in on the importance of mental health in sports and how to maintain it throughout the different seasons that athletes go through. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:16:09
13 / 05 / 2021

5. Keeping Active in an Inactive Environment with Kareem Gawly


With a lot of competitions postponed or cancelled, how can you, as an athlete, stay active and ready for whenever sports come back? We sit down with Karim Gawly, one of our show's friends and football enthusiast, and we talk about the mentality and activities required. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:16:55
13 / 05 / 2021

6. Ramadaning as an Athlete with Hany Nabil


We go over the attitudes an athlete needs to adopt in order to come out an improved version of themselves on the other side of Ramadan.Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:14:46
13 / 05 / 2021

7. ESL: What is it and how does it affect Egyptian Football?


In this episode, our two hosts sit down and discuss the European Super League that's proposed to start next season, its effects on football as we know it, and how it might affect Egyptian and African football. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:24:40
13 / 05 / 2021

8. Rise of Padel with Seif Abou Senna


In this episode Abou Senna, founder of PadelPod, discusses the origins of padel, how he brought it to Egypt and how it might soon become an olympic sport. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:29:10
04 / 05 / 2021

9. Networking as an Athlete with Sherif Bacheet


Sherif Bacheet walks us through his new app (launching June 1st) that will help you, as an athlete, create professional networks with likeminded people. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:15:40
29 / 04 / 2021

8. Rise of Padel with Seif Abou Senna


In this episode Abou Senna, founder of PadelPod, discusses the origins of padel, how he brought it to Egypt and how it might soon become an olympic sport. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:29:10

هنتكلم مع بعض عالدكة مع لاعيبة كورة و متخصصين كتير نتعرف منهم على خبايا مسيرتهم في الملاعب ، بداية من مرحلة الناشئين لحد الإعتزال نعرف منهم أكتر عن أحلامهم و حققوا منها إيه ، و إيه مقدروش يحققوه و إزاي ممكن تقدر تسمع عن الحقيقة لما كانت حلم و لسه مفيش حاجة منها إتحققت

Episodes
13 / 05 / 2021

1. Who are We?

In this pilot episode, we will talk about what this podcast is about and what you should expect in the coming episodes.Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:16:37
13 / 05 / 2021

2. Mentality is Everything with Youssef Labib

In this episode, we sat down with Youssef Labib, who explained to us what the mentality needs to be like in order to make is as a professional footballer in this day and age. We start with some light hearted questions to brighten the mood but stay tuned in for when it starts getting serious and profound. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:22:58
13 / 05 / 2021

3. Lifestyle and Training with Georges Wakim

George Wakim, a sports performance coach at Ignite and Gezira Sporting Club, walks us through what he does, the importance of correct lifestyle decisions as well as the importance of recovery and load management. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:16:42
13 / 05 / 2021

4. Some Stress is Good! with Farah Ibrahim

In this episode, our sports psychologist Farah Ibrahim fills us in on the importance of mental health in sports and how to maintain it throughout the different seasons that athletes go through. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:16:09
13 / 05 / 2021

5. Keeping Active in an Inactive Environment with Kareem Gawly

With a lot of competitions postponed or cancelled, how can you, as an athlete, stay active and ready for whenever sports come back? We sit down with Karim Gawly, one of our show's friends and football enthusiast, and we talk about the mentality and activities required. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:16:55
13 / 05 / 2021

6. Ramadaning as an Athlete with Hany Nabil

We go over the attitudes an athlete needs to adopt in order to come out an improved version of themselves on the other side of Ramadan.Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:14:46
13 / 05 / 2021

7. ESL: What is it and how does it affect Egyptian Football?

In this episode, our two hosts sit down and discuss the European Super League that's proposed to start next season, its effects on football as we know it, and how it might affect Egyptian and African football. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:24:40
13 / 05 / 2021

8. Rise of Padel with Seif Abou Senna

In this episode Abou Senna, founder of PadelPod, discusses the origins of padel, how he brought it to Egypt and how it might soon become an olympic sport. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:29:10
04 / 05 / 2021

9. Networking as an Athlete with Sherif Bacheet

Sherif Bacheet walks us through his new app (launching June 1st) that will help you, as an athlete, create professional networks with likeminded people. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:15:40
29 / 04 / 2021

8. Rise of Padel with Seif Abou Senna

In this episode Abou Senna, founder of PadelPod, discusses the origins of padel, how he brought it to Egypt and how it might soon become an olympic sport. Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/3aldekka)

00:29:10

Next Prev
0:00 / 0:00

Playback Speed

x1


0.5x

1.5x

1x